Kursus i  Esoterisk kinesiologi eller sjælsterapi

Kursusrække på 9 weekender i alt.

Kursusrækken er ikke sat på med dato - holdet kan starte, når der er 12 personer tilmeldt.

Tilmelding kan ske på skema nederst på siden eller under menupunktet "Om" og "kontakt".

 

KURSUS   SJÆLSTERAPI/ESOTERISK KINESIOLOGI

Foredrag om esoterisk videnskab

Bliv afbalanceret med kinesiologi

Lær at anvende kinesiologi til at teste de indre legemer

 

Den ny verdensimpuls præger allerede menneskeheden og vil blive stærkere og stærkere. På kurset lægges der vægt på at formidle elementer i den nye impuls på en måde, der vil åbne for hjerteenergien og bevidstheden om enhed.

Impulsen igangsættes af højere bevidsthedskræfter, der nærmer sig Jorden. Det vil bevirke en intensiv læringsproces og en åbning til indre åndelige planer. Herved vil menneskets opgave være at træde tydeligere frem som formidler og kanal for højere verdener. Det vil kræve nytænkning og forfinelse af alle vore legemer. Kurset har til hensigt at forberede os til at kunne deltage aktivt i den nye tids forvandlingsproces.  

De 9 weekendkurser er for dig, der ikke altid finder tilfredsstillende svar på dine spørgsmål om livet og meningen med livet? Her får du mulighed for at arbejde med dig selv sammen med andre i større og mindre grupper og lytte til foredrag om forskellige temaer om de indre verdener. 

I 9 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det personlige daglige liv. For det er jo her, det skal vise sig, om teorien virker. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT, Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.

Kurserne henvender sig både til mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv, til terapeuter der gerne selv vil behandles, til mennesker som gerne vil forstå den nye tidsalder og sig selv.

Dem der vågner op sjæleligt kan begynde at samarbejde med kosmiske energier på en bevidst måde, og på den måde blive kosmisk bevidste medskabere af deres eget liv.

 

Esoterisk (hemmelig) viden?

Kurserne er stykket sammen af elementer, der bygger på viden fra clairvoyante mennesker bl.a. Alice Bailey, Rudolf Steiner, Hudson, Leadbeather, mf. Den esoteriske viden fortæller om Universets skabelse og udvikling, om sjælens kosmiske oprindelse og rejse og inkarnation i tankens, følelsernes fysisk-æteriske legemer. Kendskabet om de indre verdner er i stadig udvikling, og er fri og uafhængig af vedtagne normer og værdier. Det er et mødested for viden, psykologi, medmenneskelig forståelse, religion og etik, hvor alle meninger har deres nødvendighed og livsberettigelse.

Vi forsøger at afdække de lovmæssigheder, mål og hensigter, der findes for menneskeudviklingen, og hvordan sygdomme er en del af menneskets vej mod fuldkommengørelse.

 

At arbejde med dig selv

Ud fra sjælens synsvinkel kan enhver smerte forstås som en korrektion og harmonisering af konflikter på dybere bevidsthedsplaner. ”Alle sygdommes årsager skal søges i sjælens verden” siger en åndelig lov. På kurset beskæftiger vi os med de nyeste healings principper inden for kvantebevidsthed – især kendt gennem bøger som ”Intelligente celler”, ”Healing code” og ”Metamedicin”.

Ved hjælp af kinesiologiske test har vi adgang til de dybere årsagsplaner. På kurset får du mulighed for at lære at teste med kinesiologi og afbalancere med diverse healingsteknikker.

Kurserne vil give dig en indsigt i det usynlige indre menneskes natur, de sjælelige og åndelige bevidsthedstilstande, som betinger og styrer vores ydre adfærd. Vi anvender den esoteriske viden på vores eget liv i både gruppearbejde og meditationer. Vi anvender kinesiologi som arbejdsredskab til at hjælpe den enkelte til at opdage indre blokader og frigøre dem gennem indsigt, klarhed og hinandens erfaringer.

 

Temaer

På de 9 weekender vil vi nå igennem en række temaer:

 • Reinkarnation, karma og dødsprocessen:
  • Herunder regression samt religiøse forestillinger
  • Sjælen skal passere Astralplanet og Mentalplanet - og vi ser på disse planers beboere
 • Kosmologi: 
  • Evolution handler om hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Det er skabelsen og den guddommelige plan med universet, herunder de spirituelle principper, som alt er underlagt.

  • Kosmologien beskriver Jordvæsenets udvikling, solsystemer og sjælenes udvikling gennem Lemurien, Atlantis og andre tidsaldre.
 • Menneskets opbygning og de usynlige legemer
  • Menneskets opbygning (Monaden, Sjælen, Personligheden, Mentallegemet, Astrallegemet, det Æteriske legeme) – herunder Chakrasystemet

 • Hvor kommer du fra? Stjernemennesker, engle, devariget eller  andre systemer
  • Vi ser på en anden udviklingslinie i universet, der kaldes Devariget og på englehierarkier
  • Er du et stjernemenneske eller en jordsjæl eller fra et andet system?
  • Mange væsner bor til leje i os, vi undersøger disse Åndsvæsener virke i mennesket, bl.a. Lucifer, Ahriman og Asuras.

 • Healing og meditation
  • Gennem meditation kommer du i dybere kontakt til dig selv. Vi ser på healingsprincipper og beskyttelse.

 • De 7 stråler
  • Herunder de 7 tilhørende Ashrammer, Mestrene, en stråleanalyse.
 • Indvielser
  • Gennem talrige liv opnår mennesker indvielse gennem en række højere erkendelser og det at påtage sig et større og større ansvar. Herunder ser vi bl.a. på det hvide broderskab.
 • Kosmisk ondskab
  • Det hvide broderskab har sin modsætning i det mørke broderskab, som står for de tre store blændværk: maya, glamour og illusioner.
  • Besættelse, sort magi. Hvordan samarbejder vi med disse kræfter,
 • Energievaluering
  • Hen ad vejen præsenteres du for kinesiologiske test og de procedurer, som kan anvendes til afbalancering.
  • Der vises test og afbalanceringer, hvorefter alle arbejder i 3-mands grupper. Så alle får en behandling.

 

KURSUSMATERIALER

Til kurserne er der udarbejdet følgende bøger:

 • ”Det Indre Menneske”  -  En teoribog om de største emner inden for åndsvidenskab.

 • ”Temabog” – Artikler og foredrag om relaterede emner om åndsvidenskab og terapi , f.eks. Ho’oponopono, Stjernemennesker og Englemennesker, Meditationer, mm.     

 • "Esoterisk Ordbog"  -  En opslagsværk, der kort fortæller om de ord og begreber, man oftest støder på inden for denne verden.

 • "Nøglen"  -  En bog med test, praktiske tips, procedurer, behandlings-former som TFT, Coaching, og meget mere.

  ”Håndbogen” – Bogen indeholder introduktion til forskellige personlige arbejdsredskaber som astrologi, Kabbala’en, Numerologi, Englekort, Tarotkort mm. De tager alle udgangspunkt i den samme lære, men vises på forskellige måder.

   

  De 9 weekendkurser afvikles over ca. 1½ år, og hvert kursus starter lørdag morgen kl. 8.30 og slutter søndag aften kl. 17.

  Alle deltagere medbringer mad til det fælles spisebord eller der kan bestilles vegetarmad (3 måltider 200 kr) og der er mulighed for overnatning på kursusstedet i Hvilsom ved Hobro.

 • Pris pr. Weekend er 1400 kr .

 

 

DET GODES KILDE

Vend dit blik indad! I dit indre findes det godes kilde,

som aldrig vil ophøre at sprudle,

når blot du aldrig ophører at grave.

(M. Aurelius).

 

Buddha:

Du må ikke acceptere min lære, før du forstår den fra dit eget synspunkt.

Der er ting, vi må give fra os, før vi kan tilegne os dem – og der er ting vi må give eje,  for at vi kan forsage dem.

Buddha siger: ”kan du gøre noget ved det?”

Hvis svaret er ja, så gør det. Hvis det er ”nej”, så accepter det. Ellers vil din følelse  være den, der skaber smerten. Kampen mellem håb og realiteter.

 

Frans af Assissi

Den Hellige Frans af Assissi har skrevet: "Velsignet være den, der i sandhed elsker og ikke søger kærlighed til gengæld. Velsignet er den der tjener og ikke ønsker at blive betjent. Velsignet er han der gør godt mod andre og ikke forventer at andre skal gøre godt mod ham."

 

Overfor retfærdigheden må vi alle stå med hatten i hånden.

 

         

     

 

 

ESOTERISK KINESIOLOGI   "DE GAMLE" 

Det igangværende hold, mødes 3 gange om året. Det har eksisteret i ca. 15 år.

Der er foredrag om spirituelle temaer, meditation og vi afbalancerer hinanden i grupper med kinesiologi, som vi anvender til regression for at afdække de dybereliggende årsager til vores nuværende liv.

Kommede kursusdatoer

2016    6-7 feb               Eso 51

2016    28-29 maj          Eso 52
2016    8-9 oktober        Eso 53
 
2017    6-7 februar        Eso 54
2017    17-18 juni          Eso 55
2017     30 sep+1 okt    Eso 56

 

ESOTERISK KINESIOLOGI   "DET NYE HOLD" 

Det nye hold kom i gang i november 2015. Vi arbejder med foredrag om spirituelle temaer, meditation og afbalancering af hinanden i grupper med kinesiologi. Vi anvender regression til at afdække de dybereliggende årsager til vores nuværende liv.

Kommede kursusdatoer

2016    24-25 januar      Eso 2

2016    16-17 april         Eso 3
2016    11-12 juni          Eso 4
2016     27-28 aug        Eso 5
2016     29-30 okt         Eso 6
2017     14-15 jan         Eso 7
2017      25-26 mar       Eso 8
2017      24-25 juni       Eso 9

Kontaktformular

Jarle Tamsen  |  Mobil: +45 2095 4699  |  Mail: jarlegm@gmail.com

Margot Westmark | Mobil:+45 2225 8225 | Mail: margotwestmark@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk