KINESIOLOGI / KROPSAFBALANCERING

Forfattere: Hovgaard & Tamsen. 265 sider. Pris: 350 kr. 123 Udg. 2013.

Nyredigeret udgave. Bogen indeholder de grundlæggende principper inden for kinesiologi, og den kan anvendes både som opslagsbog og lærebog. Den er rigt illustreret og indeholder 48 muskeltest med korrektioner, emner om kost og ernæring, den kinesiske 5 elementteori, fyldigt afsnit om Bachs blomstermedicin, stressfrigørelse samt mange teknikker til selvhjælp. Bogen dækker alle emner til basisuddannelsen i kinesiologi. Der medfølger en lamineret arbejdsplanche til de 5 elementer.

AVANCERET KINESIOLOGI

Forfattere: Hovgaard og Tamsen. 118 sider. Pris: 240 kr. 8. Udg. 2007.

Den amerikanske kiropraktor, Walter’s undersøgelse af menneskelige refleksmekanismer har udmøntet sig i en række test og korrektioner, der i denne bog  er samstillet med psykiske afbalanceringsteknikker. I AK arbejdes efter kroppens prioritet, hvilket kan spare meget tid og gøre afbalanceringer mere effektive. Mange forskellige emner inden for det fysisologi­ske område: Rygsøjle korrektion, kranielle fejl, piskesmæld, mavebrok og ileo, det kemiske område: syre/base, candida albicans, organkur, allergier, forgiftninger, mm, det psykiske område: krystaller og sten, blodtryksubalance, binyresyndrom, visuelle motivationskort, vibration tone og farver, mm. og det elektromagnetiske felt: oralgalvanisme, lymfesystem check, jordstråler og vandårer, smertereduk­tion, mm.

MERIDIANLÆRE  -  Jarle Tamsen, 97 sider, pris 180 kr

Til afbalancering af kroppens energier anvendes forskellige systemer, der næsten alle har deres rod i Østens medicin, bl.a. kinesisk akupunktur. Den kinesiske lære bygger på det grundlag, at sundhed kommer indefra. Kroppen styres af den medfødte intelligens, der igen er forbundet med den universelle intelligens, som styrer verden, således at hvert enkelt menneske er koblet sammen med den universelle intelligens gennem nervesystemet. Det er terapeutens arbejde at hjælpe dette forbindelsessystem og således sikre, at kroppen kan fungere.

Bogen indeholder :

En grundig gennemgang af de 14 meridianer

Principper og love om de 5 elementer

Ansigtsdiagnose

Indføring i muskeltest

 

 

METAFOR COACHING  -  Jarle Tamsen, 64 sider, pris 120 kr

I Kina har man altid brugt billeder og metaforer for at forklare energimæssige sammenhænge. Hele den kinesiske 5-elemntlære er bygget på denne tradition. Principper for coaching er i denne sammenhæng kombineret med de kinesiske metaforer, således at balancering af kroppens energisystem foregår ved spørgsmål. Kun hvis mulighederne er på denne front er udtømt, balanceres efter traditionelle kinesiologiske metoder.

Denne form er med til at styrke klintens selvansvarlighed.  

STRESS OG KINESIOLOGI

Forfattere: Hovgaard & Tamsen. 80 sider. Pris: 240 kr. 7. Udg. 2009.

Stress tager udgangspunkt i Seleye’s stresscy­klus. Bogen indeholder emner relateret til stresskontrol: autogen træning, anvendelse af affirmationer, visualisering, kost og stress, motion og stress, Tankefeltterapi (TFT). Herud over indeholder bogen teknikker til afbalancering af chakrasystemet og organreflekssystemet.

PERSONLIGHEDSMØNSTRE

Forfatter: Wayne Topping. Oversat og bearbejdet af Jarle Tamsen. 90 sider. Pris: 220 kr. 3. Udg. 2007.

I bogen beskrives sygdomme og deres relation til sindet og de tankemønstre, som ubevidst kan styre os. Hvordan opstår mønstrene, og hvordan afprogrammeres de. Forskellige sygdomme og deres relation til sindet beskrives og belyses ud fra den research, der er udført af forskellige læger og anerkendte terapeuter. Hvordan det enkelte menneskes personlige mønstre findes er beskrevet i en tydelig testproce­dure, og der er udarbejdet en oversigt over forskellige sygdomme og de tilhørende personlighedstræk og mønstre. I bogen findes et index over symptomer og sandsynlige årsager.

BIOKINESIOLOGI

Forfattere: Hovgaard og Tamsen. 202 sider. Pris: 320 kr. Udg. 2006.

Amerikaneren John Bartons research af over 1000 væv i kroppen med tilhørende følelser og kosttilskud har udmøntet sig i bl.a. denne bog. Det er uden tvivl den mest grundlæggende viden og den mest videnskabelige afhandling inden for kinesiologiske test og korrektioner, der indtil nu er beskrevet. Adskillige terapiformer er integreret i denne form for kinesiologi.

Ved hjælp af nye testmetoder er det muligt at lave en meget nøjagtig energidiagnose. Emner: Zoneterapi, akupressur, irisdiagnose, kraniereflekser, relationer mellem kropsvæv og følelser, chakrasystemet, allergitest og behandling, grundig gennemgang og belysning af både de 14 hovedmeridianer og de 6 ekstra meridianer.

AVANCERET BIOKINESIOLOGI

SPYTTEST - Forfatter: Jarle Tamsen. 280 sider. Pris: 340 kr. Udg. 2007.

Biokinesiologen John Barton har samlet sin research i nogle selvhjælpspro­grammer -  såkaldte “kreative helbredsprogrammer”, som er opskrifter på, hvordan man sætter kroppen i balance med akupressur, biokinetiske øvelser og følelser. Bogen er inddelt i 2 afsnit - det ene er et opslagsværk til de omtalte programmer, det andet et kursusmateriale, der beskriver, hvordan der arbejdes med programmerne. Der er endvidere akupunkturplancher og oversigter over de biokinetiske følelser. Der kan arbejdes med homøopatiske/radioniske testsæt til identifikation af programmerne

BIOKINETISKE ØVELSER

Forfatter: Wayne Topping. Oversat og bearbejdet af Jarle Tamsen og Edel Hovgaard. 130 sider. Pris: 250 kr. Udg. 2013.

Bogen her udgives med tilladelse fra Wayne Topping, amerikansk kinesiolog, som har taget en af de  biokinesiologiske procedurer, som nemt han integreres i andre kinesiologigrene.

Metoden er de biokinestiske øvelser. Oprindeligt åræsenterede Barton på det biokinesiologiske institut i bogen ”Vær din egen kiropraktor” omkring 180 af disse passive øvelser. Denne bog indeholder ca. 100 forskellige øvelser.

Biokinetiske øvelser er passive øvelser, som ved hjælp af afspænding, en bestemt stilling hjælper til at afbalancere kinetiske væv (muskler, senebånd, etc), som enten er for slappe (hypotone) eller for spændte (hypertone). Formålet med hver øvelse er at forkorte afstanden mellem udspring og hæfte på musklen, senebåndet, ligamentet eller fascia.

ALLERGIER OG KINESIOLOGI - Forfatter: John Barton. Oversat og bearbejdning af  Jarle Tamsen. 190 sider. Pris: 300 kr. 4. Udg. 2007.

Gennem et minutiøst arbejde har John Barton kortlagt væv og muskler, der er involveret i næsten alle former for allergier. Til hvert  væv er der fundet forslag til kosttilskud, der kan afbalancere kroppen kemisk, og følelser, der kan afbalancere de psykiske aspekter omkring allergien. Desuden er der anbefalet massageøvelser, der kan afbalancere vævet strukturelt. Bogen er et fint arbejdsredskab til løsning af allergiproblemer.

INDLÆRINGSKINESIOLOGI

Forfattere: Hovgaard og Tamsen. 175 sider. Pris: 268 kr. 5. Udg. 2008.

Hjernen styrer musklerne - musklerne giver feedback til hjernen. Ved hjælp af bevægelsesmønstre er det muligt at arbejde med  hjernens evne til at tænke og dermed afhjælpe indlæringsproblemer. Amerikaneren Paul Dennison har givet inspiration til denne bog, der indeholder en grundig indføring i hjernens funktioner belyst ud fra de nyeste videnskabelige undersøgelser af bl.a. nobelpristageren Sperry. Bogen indeholder en beskrivelse af Gardners 7 intelligenser og Reids 4 læringsstile  Emner: logisk/kreativ hjernehalvdele, dominans, superindlæring, energiøvelser, målafbalancering, pas- og krydsgænger disposition, test og korrektion for blokering af samarbejdet mellem hjernehalvdelene og øje/øre/hånd koordination, mm.

INTELLIGENSENS 7 DIMENSIONER

AVANCERET INDLÆRINGSKINESIOLOGI - Forfatter: Paul Dennison, bearbejdning: Hovgaard og Tamsen. 160 sider. Pris: 300 kr. 2. Udg. 1996.

Paul Dennisons mest avancerede afbalancerinsmetoder for hjerneblokeringer og indlæringsproblemer findes samlet i denne bog. Der arbejdes med 7 dimensioner i indlæringsfasen, og 4 store afbalanceringsområder (struktur, miljø, psyke, elektrisk). Bogen er opbygget som en lærebog, og illustreret med mange tegninger og gode skemaer, der giver overblik.

PSYKOLOGI - DIN KROP HAR ALTID RET - DIN KROP HUSKER DET DU GLEMMER - Forfatter: Jarle Tamsen. 325 sider. Pris: 320 kr. Udg. 2009.

En psykoterapeutisk grundbog, der indeholder en omtale af de vigtigste psykoanalytiske modeller, bl.a. transaktionsanalyse, NLP, assertionstræ­ning roller og spilteori, chakrasystemet, psykiske forsvarsmekanismer. Bogen indeholder et væld af indfaldsvinkler til bearbejdning af psykiske problemer og indeholder en grundig gennemgang af sygdomme og deres relationer til personlighedsmønstre. Andre emner: Kropssprog, ansigtsdiagnose, projektioner, aktiv lytning, girafsprog, fantasirej­ser, analyse af terapeutrollen, etik, mm .

HÅNDBOGEN TIL KINESIOLOGI

Forfattere: Jarle Tamsen. 130 sider. Pris: 260 kr. Udg. 2014

På de mange kurser, hvor jeg har deltaget, er der blevet undervist i mange spændende teknikker, og det har været spændende at følge udviklingen og se, at nye teknikker er kommet til, andre er faldet væk. Jeg tror alle behandlere finder de teknikker, der virker bedst for ham/hende. Her i bogen har jeg samlet en række teknikker, som efter min erfaring virker mest effektivt. Det er de øvelser, som er blevet hængende gennem alle årene, og som jeg stadig griber til, når jeg behandler.

Desuden indeholder bogen oversigter og plancher, der vil lette arbejdet for kinesiologen. Der er en generel indledning om test og energi, hvorefter resten af bogen indeholder teknikker fra den kendte håndmodel.

 

Er under opdatering

 

KLINIDRIFT

Forfatter: Jarle Tamsen. 168 sider. Pris: 280 kr. 7. Udg. 2008.

For rådgiveren/ behandleren findes der mange praktiske vink til det daglige arbejde i klinikken og til opstart af klinik. Der fer forslag til journalføring, forskellige plancher som skaber oversigt, behandlingsmodeller der kan lette arbejdet – alt sammen gør denne bog til et praktisk redskab i hverdagen. Emner: Etik, yogaøvel­ser, start af egen virksomhed, klientsedler, journalføring, præparatoversigt fra forskellige firmaer, behandlingsprocedurer, genveje i test, mm.

DET INDRE MENNESKE - forfatter: Jarle Tamsen. 406 sider. Pris 400 kr.

Bogen beskæftiger sig med menneskets indre virkelighed og de principper, der styrer sjæle- og bevidsthedslivet. Både den esoteriske og den antroposo­fiske lære er belyst på en enkel og overskuelig måde. Emner: menneskets indre opbygning, de 7 stråler, reinkarnation og karma, indvielsesvejen, meditation, kosmologi, esoterisk healing, dødsprocessen, deva- og englehierarkier, Assagiolis psykologi, modstandskræfterne samt forskellige artikler og esoteriske emner.

TEMABOG TIL DET INDRE MENNESKE - forfatter: Jarle Tamsen. 170 sider. Pris 260 kr.

Bogen beskæftiger

År 2012

Stjernemennesker og engemennesker

Indigo børn og pædagogik

Meditation

Ho’oponopono

Buddhas fejltagelse

Et lysmennekses udviklingsfaser

Den frie vilje

Oma.

NØGLE 1 i serien DET INDRE MENNESKE, ARBEJDSBOG - Forfatter: Jarle Tamsen. 212 sider. Pris 300 kr.

Kinesiologiske test er udviklet til at belyse tilstandene på de indre planer. Bogen er et tillæg til teoribogen "Det Indre Menneske". Begge bøger er udarbejdet til en kursusrække på 9 x 2 dage. Bogen indeholder fortrinsvis Test af forskellige åndelige tilstande og hvordan man ubalancer som psykisk angreb, besættelse,  hul i aura, egofælder, negative tankeformer, pranaoptagelsei, negative karmiske relationer - alt  i alt en grundlæggende bog i den kinesiologiske testprocedure.

Den indeholder både de 7 og de 13 stråler.

 

NØGLE 2 i serien DET INDRE MENNESKE, DIMENSIONER - Forfatter: Jarle Tamsen. 230 sider. Pris 300 kr.

Bogen er et tillæg til teoribogen "Det Indre Menneske". I denne bog er de indre planer/dimensioner gennemgået systematisk: Personlighedens forskellige planer, Sjælen, Intutionsplan og Højere planer. Der findes afsnit om Discipelskab, Stjerne- og Englemennesker, og mMdkræfterne. Her er også de kinesiologiske test, der kan afsløre ubalancer og korrektioner. Bogen adskiller sig fra Nøgle 1 ved at være mere uddybende. forklarende ift. emner og test i Nøgle 1.  

e indre planer. Begge bøger er udarbejdet til en kursusrække på 9 x 2 dage. Bogen indeholder fortrinsvis Test af forskellige åndelige tilstande og hvordan man ubalancer som psykisk angreb, besættelse,  hul i aura, egofælder, negative tankeformer, pranaoptagelsei, negative karmiske relationer - alt  i alt en grundlæggende bog i den kinesiologiske testprocedure.

Den indeholder både de 7 og de 13 stråler.

DET INDRE MENNESKE, LEKSIKON– forfatter: Jarle Tamsen. 60 sider. Pris 110 kr.

En ordbog med korte forklaringer på begreber som du støder på inden for den esoteriske verden. Bogen behandler også enkeltstående emner fra det esoteriske område ganske kort. Kan være en god hjælp for enhver der studerer det esoteriske. Et supplerende værktøj til teoribogen ”Det indre menneske”.

HÅNDBOGEN  -  Jarle Tamsen, 200 sider, pris 320 kr, farvetryk

Vigtige værktøjer for den søgende er samlet i bogen, som give en indføring i emner som tarot, kabbala,qi gng, smboler, drømme, nmorologi, atrologi. Endvidere indeholder bogen lister over homøopatiske midler, meridianer, symptomliste og spørgenøgler.

 

COACHING  -  Forfatter: Jarle Tamsen. 213 sider. Pris: 300 kr. 123 Udg. 2013. 

Coaching er et meget populært værktøj i mange sammenhænge. I bogen gennemgås de grundregler, som ICF (Internatinal Coach Fereration) og andre uddannelser har som deres basis.

Coachens opgave er at strukturere samtalen og stille de ”rigtige” spørgsmål. På den måde finder fokuspersonen selv de løsninger, som der skal leves med fremover.

Det optimale er i de fleste tilfælde at blive coachet af en anden, som kan spørge ind til, registrere og konfrontere - men man kan også sagtens coache sig selv. Når du gør det, handler det om at føre en struktureret samtale med dig selv, inde i hovedet eller på papir.

Strukturen i bogen:

- De 13 grundtrin til et effektivt coachinmøde

- Coachværktøjer (Feetback, rapport, matching mm.)

- Skemaer og procedurer

- Øvelser

 

 

.

HOMØOPATI  OG KINESIOLOGI ,  Forfatter: Jarle Tamsen, 136 sider, pris 220 kr.

Den homøopatiske tilgang til sygdom bygger på Hahnemanns principper om naturkræfter i energimedicin. Rudolf Steiner har senere gjort rede for de kosmiske naturlove, som får homøopatiske midler til at fremkalde helbredelse gennem at fortynde stoffer og indgive dem i kroppen.

For at kunne bestemme de rigtige midler, må homøopaten have kendskab til den menneskelige psyke og have forståelse for de genetiske sygdomme i mennesket. Sammen med præparatkendskab og ofte intuition udvælges så de præparater, som klienten skal have.

I bogen finder du Hahnemanns og Steiners forklaringsmodeller, gennemgang af de forkellige homøopatiske midler, kinesiologiske test til at søge efter midler og derefter kontrollere deres nødvendighed.

I forbindelse med denne bog kan du have stort udbytte af at downloade Homøopatisk Repertorium, som er uundværlig, når man skal tjekke medicinens virkemåde. Denne bog er gratis.

 

METAMEDICIN

Forfattere: jJarle Tamsen. 102 sider. Pris: 220 kr. 123 Udg. 2013.

Metamedicinen er udviklet på baggrund af den tyske læge Dr. Hamers teorier, der var baseret på personlige erfaringer. Metamedicin er en ny måde at anskue og forstå sygdom på – nemlig at der er en mening med sygdom, og alle dele af mennesket spiller sammen med sygdommen. Hamar påviste sammenhængen mellem

1 Følelser / livskonflikt (opstået ved traumechok)

2 Nervecentser i hjernen

3 Det syge organ

Kan man finde livskonflikten og behandle den, vil alle andre problemer forbundet til traumet forsvinde.

Med de grundlæggende principper i Metamedicin og med effektive terapeutiske redskaber står vi meget stærk over for at forstå sygdommes årsag og at kunne behandle dem.

I bogen finder du et omfattende register over sygdomme og deres sammenhæng med følelser.

TANKER TIL EFTERTANKE  Forfatter: Jarle Tamsen, 232 sider, farvetryk, pris 350 kr.

Bogen er trykt i A-4 størrelse. Den indeholder over 120 malerier/akvareller i farvetryk. samt opbyggelige historier og tankevækkende ordsprog. Er trykt på lækkert og kraftigt papir og med stift bind.

Det smukke ser ud til at findes, der hvor jeg mindst har forventet det – både i mennesker, situationer og i livets former.

På livets vej er jeg faldet over mange bøger og kloge mennesker, som jeg har forsøgt at lære af og har skrevet noget af det ned, som jeg stadig vender tilbage til som gode leveregler og inspirerende tanker.

Rejsen i mit liv har både være indad og udad. For den ydre dels vedkommende har jeg været mange steder og nogle har inspireret mig til at male. Især Grønland, Island, Italien, Frankrig, New Zealand og Steder i Danmark har fået mig til at gribe pensel, akvarel og farver for at foevige stemningen på stedet - for senere at gå videre med lærred og acryl.    

 Med håbet om mange gode timer.

VEGETAR OG FISK

Forfatter: Jarle Tamsen. 90 sider. Pris: 140 kr.

Gode idéer og spændende forslag til middags- og frokostretter.

Laminerede plancher, pris 50 kr:

a)  5 element følelser (side 1) og muskeltest side 2)

 

CD MED ØVELSER TIL INDLÆRINGSKINESIOLOGI - pris 110 kr.

Øvelser til indlæringskinesiologi med dansk tale og underlægningsmusik.

POSTKORT

Trykte postkort i størrelse 21 x 14 cm sælges for 12 kr/stk.

40 forskellige slags. Se også galleri.

 

Lamineredt planche, pris 50 kr:

5 elementer følelser og nøgleord

Kontaktformular

Jarle Tamsen  |  Mobil: +45 2095 4699  |  Mail: jarlegm@gmail.com

Margot Westmark | Mobil:+45 2225 8225 | Mail: margotwestmark@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk