PROFILANALYSER

I hver enkelt analyse beskrives noget om:

              Motivation

              Kommunikationsstil

              Teamrolle

              Udviklingsmulighed

              Naturlige styrker og begrænsninger

              Fleksibilitet - Relation til andre

 

Vores profilanalyse er først og fremmest et udviklingsværktøj. Udvikling er baseret på selvindsigt og forståelse for andre mennesker. Ved at blive klogere på sig selv og andre, frigøres der energi og der kan skabes bedre resultater.
En profilanalyse kan hjælpe os til med at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker, at forstå hvorfor vi gør som vi gør, hvorfor vi foretrækker bestemte  arbejdsopgaver og arbejdsmåder frem for andre. Hvorfor er det lettere at tune ind på nogle mennesker, mens vi kan opleve andre som vanskelige at kommunikere med?

 

Analysen er et effektiv værktøj for dem, der ønsker at forstå sig selv og andre bedre og som ønsker at arbejde med at udvikle sig selv.


Integro har udviklet sin egen profilanalyse, som er et effektivt stykke værktøj, der hjælper dig til at få indsigt i egne og andres styrker og begrænsninger. De 4 stilarter (Støttende, Styrende Igangsættende og Analyserende)  skaber overskuelighed og er enkel at arbejde i dagligdagen. Du kan blive klogere på din egen adfærdsstil , og på hvordan du virker på andre mennesker. Når du også træner dig i at kende andres adfærdsstil, så kan du med få ændringer i din adfærd forbedre din kommunikation og evne til endnu bedre samarbejde. Når du kender stilarterne kan du vælge at fokusere på andres begrænsninger (vil oftest skabe irritation) eller deres styrker (vil oftest skabe synenergi). 
 

Analysen kan anvendes som en såkaldt 360 graders profil, som betyder, at du får andres syn på din adfærdsstil og du kan også få din egen opfattelse af din stilart, en selvanalyse. 

 

Sammen med analysen får du en teoretisk baggrund til at forstå de mekanismer, der får teams til at fungere godt og mindre godt. Vi kan ikke undgå konflikter, men vi kan lære af dem ved at gå ind i dem og se, hvad de egentlig indeholder, og hvad de vil fortælle os. Med andre ord, tror vi at problemet også er løsningen, som til slut giver udviklingen. 


Analysen indeholder beskrivelse af, hvordan vi som enkeltpersoner opfatter os selv, andre og omverdenen. Ethvert menneske er en unik kombination af de 4 adfærdstyper, og det beskrives på en forenklet måde i 21 forskellige adfærdsmønstre. 
 

Udbytte

              Forstå sig selv – større selvindsigt

              Udvikling af menneskelige ressourcer

              Frigøre energi til at der kan skabes bedre resultater

              Større tolerance - færre konflikter

              Accept af forskelligheder

              Adfærdsændring

              Forbedret kommunikation

Tid til at gro

Jarle Tamsen  |  Mobil: +45 2095 4699  |  Mail: jarlegm@gmail.com

Margot Westmark | Mobil:+45 2225 8225 | Mail: margotwestmark@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk