KINESIOLOGI UDDANNELSEN

 

 

 

I 1985 startede undertegnede (Jarle) "Helseklinikken" i Vejle efter endt instruktøruddannelse i Kinesiologi. 

Klinikken er flyttet til Hjørring og har en skole med kinesiologiuddannelse tilknyttet, og vi samarbejder med Kinesiologiskolen i Vejle.

 

Vi er medlem af "Danske Kinesiologer" og uddanner efter deres model.

 

Link til Danske Kinesiologer  TRYK.

 

 

Vi samarbejder med Kinesiologiskolen i Vejle v/ Edel Hovgaard.

Billede: Jarle, Edel Hovgaard, Wayne Topping

Om kinesiologi uddannelsen

RAB regisrering

Når 2/3 af uddannelsen (grundlæggende elementer i uddannelsen beskrevet herunder samt 250 timer i faget kinesiologi) er fuldført, er der opnået timer nok til at arbejde professionelt og lade sig RAB registrere.

Ved fuldførelsen af hele uddannelsen opnås titlen DK-Kinesiolog®. Se en oversigt over elementerne i dels RAB og DK-kinesiolog®  på Danske Kinesiologers hjemmeside:   www.kinesiologi.dk.

 

Grundlæggende elementer i uddannelsen 
Den obligatoriske teoretiske del er ens i alle uddannelser til alternativ behandler og indeholder:

200 lektioner i anatomi og fysiologi med afsluttende eksamen
100 lektioner i sygdomslære med afsluttende eksamen
50 lektioner i psykologi
50 lektioner om andre alternative behandlingsformer (i uddannelsen til kinesiolog
skal 25 lektioner være om kost og ernæring)
10 lektioner i klinikdrift/klientvejledning
12 lektioner i førstehjælp (opdateres med 3 lektioner hvert andet år).

Varighed og pris
En uddannelse til kinesiolog tager minimum 2 1/2 år, men den kan strække sig over længere tid, da kinesiologistuderende oftest tager uddannelsen samtidig med, de går på arbejde.
Hele uddannelsen til DK-kinesiolog® varierer i pris, og koster minimum 70.000 kr. Forhør dig på den enkelte skole. Uddannelserne er private og ikke SU-berettigede.

Om uddannelsen    Hent fil

KINESIOLOGI-

STUDERENDE

 

Som kinesiologistuderende kan du få brug for foreningen Danske Kinesiologer eller at finde medstuderende at drøfte uddannelsen eller andet med.
Vi opfordrer derfor til, at du som studerende melder dig ind i dels Danske Kinesiologer til en særlig lav takst for studerende, dels at du melder dig ind i vores mødeforum på GroupCare.
Som studerende koster et medlemskab af Danske Kinesiologer Kr. 700 pr. år. Medlemsskabet giver følgende fordele: 

 

  • Gratis loppeannoncer i Muskeltrykket

  • Mulighed for at deltage i lokalafdelingernes arrangementer.
  • Adgang til medlemsinformation på foreningens hjemmeside.
  • Møde- og taleret på generalforsamlingen.
  • Stemmeret på generalforsamlingen, såfremt min. 72 timer uddannelse kan dokumenteres. 
  • Medlemsbladet Muskeltrykket tilsendt.

 

 

 

 

 

 

Jarle Tamsen  |  Mobil: +45 2095 4699  |  Mail: jarlegm@gmail.com

Margot Westmark | Mobil:+45 2225 8225 | Mail: margotwestmark@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk